Znovu se narodit

 

Ježíš řekl Nikodémovi: „Musíte se narodit znova. Vítr vane, kam chce; slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

Nikodém se zeptal: „Jak se to může stát?“

Ježíš mu odpověděl: „Ty jsi v izraelském národě učitel a to nevíš? Amen, amen, pravím ti: Mluvíme o tom, co známe, svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Nevěříte-li, když jsem k vám mluvil o věcech pozemských, jak teprve uvěříte, až k vám budu mluvit o nebeských? Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný.“ (Jan 3,7b-15)


Někdy si můžeme pomyslet, jaké by to bylo, kdybychom dostali novou šanci začít znovu - třeba od 17 roku života, s tím vědomím a zkušeností, jakou máme teď. Co všechno bychom chtěli změnit, čeho se vyvarovat, co rozvíjet, čemu dát přednost.

Pán Ježíš nám dává šanci nového narození. Nejde však do minulosti, ale do přítomnosti. Můžeme se narodit teď, dnes, tady. Můžeme se nechat proniknout novým životem. Nechat uzdravit svou minulost, podívat se na špatné následky svých činů v Boží odpouštějící náruči. Můžeme najít odvahu se omluvit a poprosit o odpuštění ty, kterým jsme ublížili. Nemusíme od nich obdržet odpuštění, ale nemusíme už být svázáni jejich neodpuštěním.

Ježíš sestoupil na zem, aby se skrze něho každý mohl narodit k novému životu podle jeho Ducha. Přišel, abychom skrze jeho ospravedlnění, kterým nás obdaroval na kříži, přijali pokoj srdce. On totiž na sebe vzal naši vinu, výčitky svědomí, muka smutku ze špatných skutků, celou degradaci našeho "já", které konalo špatně. Tím, že mu předáme hříchy, svou hříšnost, sami sebe ve své vlastní slabosti a přijmeme jeho moc a poprosíme ho o nový život, on nám život daruje. Ve křtu, ve svátosti smíření, v eucharistii a ve spojení s naší snahou o lepší život - on má moc a skutečně to také dělá - odpustit nám všechno. A navíc nás chce obdarovat svým Duchem, svobodou dobra, která vane, kam chce. V růstu lásky nebudeme omezeni, budeme moci milovat velikostí jeho lásky, pokory, trpělivosti, v moci jeho vítězství na kříži.


Pane Ježíši, dej nám svého svatého Ducha!

Obnov nás, rozjasni svou tvář, ať jsme spaseni

a zachráněni od špatného smýšlení a konání.

Přijď a dej nám milost vnitřní svobody,

ať radostně konáme dobro, sdílíme své dary s druhými,

ať také své bližní přijímáme mocí tvé odpouštějící

a přijímající lásky. Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments
Znovu se narodit

 

Ježíš řekl Nikodémovi: „Musíte se narodit znova. Vítr vane, kam chce; slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

Nikodém se zeptal: „Jak se to může stát?“

Ježíš mu odpověděl: „Ty jsi v izraelském národě učitel a to nevíš? Amen, amen, pravím ti: Mluvíme o tom, co známe, svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Nevěříte-li, když jsem k vám mluvil o věcech pozemských, jak teprve uvěříte, až k vám budu mluvit o nebeských? Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný.“ (Jan 3,7b-15)


Někdy si můžeme pomyslet, jaké by to bylo, kdybychom dostali novou šanci začít znovu - třeba od 17 roku života, s tím vědomím a zkušeností, jakou máme teď. Co všechno bychom chtěli změnit, čeho se vyvarovat, co rozvíjet, čemu dát přednost.

Pán Ježíš nám dává šanci nového narození. Nejde však do minulosti, ale do přítomnosti. Můžeme se narodit teď, dnes, tady. Můžeme se nechat proniknout novým životem. Nechat uzdravit svou minulost, podívat se na špatné následky svých činů v Boží odpouštějící náruči. Můžeme najít odvahu se omluvit a poprosit o odpuštění ty, kterým jsme ublížili. Nemusíme od nich obdržet odpuštění, ale nemusíme už být svázáni jejich neodpuštěním.

Ježíš sestoupil na zem, aby se skrze něho každý mohl narodit k novému životu podle jeho Ducha. Přišel, abychom skrze jeho ospravedlnění, kterým nás obdaroval na kříži, přijali pokoj srdce. On totiž na sebe vzal naši vinu, výčitky svědomí, muka smutku ze špatných skutků, celou degradaci našeho "já", které konalo špatně. Tím, že mu předáme hříchy, svou hříšnost, sami sebe ve své vlastní slabosti a přijmeme jeho moc a poprosíme ho o nový život, on nám život daruje. Ve křtu, ve svátosti smíření, v eucharistii a ve spojení s naší snahou o lepší život - on má moc a skutečně to také dělá - odpustit nám všechno. A navíc nás chce obdarovat svým Duchem, svobodou dobra, která vane, kam chce. V růstu lásky nebudeme omezeni, budeme moci milovat velikostí jeho lásky, pokory, trpělivosti, v moci jeho vítězství na kříži.


Pane Ježíši, dej nám svého svatého Ducha!

Obnov nás, rozjasni svou tvář, ať jsme spaseni

a zachráněni od špatného smýšlení a konání.

Přijď a dej nám milost vnitřní svobody,

ať radostně konáme dobro, sdílíme své dary s druhými,

ať také své bližní přijímáme mocí tvé odpouštějící

a přijímající lásky. Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments

Webmisie redemptoristé © 2022

shlédnuto: 81
0
Budeme rádi za Vaše názory, prosím napište komentářx