Život pro naši duši

K Ježíšovi přišel jeden z představených, klaněl se před ním a řekl: "Má dcera právě skonala; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít!" Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky. A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!" Ježíš se obrátil a spatřiv ji, řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila." A od té hodiny byla ta žena zdráva.

Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup, řekl: "Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí." Oni se mu posmívali. A když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala. Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině. (Mt 9,18-26)


Ježíš se představuje jako absolutní Pán nad nemocí a smrtí. Především nás chce uzdravit z nemoci a smrti naší duše ve svátosti smíření. Tam skutečně můžeme vstát z mrtvých nebo být uzdraveni. On má moc očistit naše svědomí od mrtvých skutků a vdechnout nám život lásky, která je trpělivá, nehledá sebe, nezávidí, nepočítá zlo a ráda odpouští a je milosrdná. Pokud se potřebujeme vyzpovídat, neváhejme a co nejdříve se ke zpovědi připravme.


Pane Ježíši, vládce mého života,

často od tebe utíkám do slepých uliček svého domnělého štěstí.

Někdy se tě bojím pro množství svých hříchů a nedostatků.

Chci však k tobě přistoupit s vírou ve tvé milosrdenství.

Dej, ať se ti vyznávám ze svých hříchů v mém srdci

a pak také ve svátosti smíření.

Dej, ať víc a více toužím žít tak,

jak mi vnuká tvůj svatý Duch.

Dej, ať se z mého života stane

trvalá oslava tvého milosrdenství. Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments
Život pro naši duši

K Ježíšovi přišel jeden z představených, klaněl se před ním a řekl: "Má dcera právě skonala; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít!" Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky. A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!" Ježíš se obrátil a spatřiv ji, řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila." A od té hodiny byla ta žena zdráva.

Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup, řekl: "Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí." Oni se mu posmívali. A když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala. Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině. (Mt 9,18-26)


Ježíš se představuje jako absolutní Pán nad nemocí a smrtí. Především nás chce uzdravit z nemoci a smrti naší duše ve svátosti smíření. Tam skutečně můžeme vstát z mrtvých nebo být uzdraveni. On má moc očistit naše svědomí od mrtvých skutků a vdechnout nám život lásky, která je trpělivá, nehledá sebe, nezávidí, nepočítá zlo a ráda odpouští a je milosrdná. Pokud se potřebujeme vyzpovídat, neváhejme a co nejdříve se ke zpovědi připravme.


Pane Ježíši, vládce mého života,

často od tebe utíkám do slepých uliček svého domnělého štěstí.

Někdy se tě bojím pro množství svých hříchů a nedostatků.

Chci však k tobě přistoupit s vírou ve tvé milosrdenství.

Dej, ať se ti vyznávám ze svých hříchů v mém srdci

a pak také ve svátosti smíření.

Dej, ať víc a více toužím žít tak,

jak mi vnuká tvůj svatý Duch.

Dej, ať se z mého života stane

trvalá oslava tvého milosrdenství. Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments

Webmisie redemptoristé © 2022

shlédnuto: 18
0
Budeme rádi za Vaše názory, prosím napište komentářx