Žít svůj život skrze Ježíše Krista

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“

Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“ (Jan 10,1-10)


Ježíš přirovnává sebe nejenom k pastýři ovcí, ale v dnešním evangeliu také ke dveřím, skrze které se k ovcím vchází. Má na mysli budoucnost své církve, kdy si povolá za pastýře svého stáda své apoštoly a jejich nástupce.

Ti, kteří chtějí vést věřící podle svých nauk, bez vztahu k pravdě, kterou je Ježíš Kristus, jsou podle slov Ježíše lupiči a zloději. To se bohužel děje v celé historii církve a děje se to i dnes. Kolik teologů se snažilo a snaží vnášet do Ježíšova učení své vlastní názory a pohled na morálku. Smutným příkladem je i nedávné zveřejnění dokumentu ohledně žehnání homosexuálních vztahů nebo žehnání vztahům cizoložným.

Ježíš je dobrý pastýř a povolává apoštoly a jejich nástupce, aby byli pastýřem podle jeho Srdce. Tito pastýři mají mít stejný hlas, jako Kristus. To znamená, že kněží, biskupové i papež mají hlásat Ježíše Krista a jeho slova. Nebudou hlásat líbivé nauky podle svých vlastních představ, nebo podle toho, co je poplatné názorům dnešní doby. Ovečky rozeznají hlas dobrého pastýře a za cizím nepůjdou.

Ježíš zná každého z nás. Volá nás jménem a vyvádí nás na pastvu.To znamená, že všichni máme nějaké životní povolání a v něm máme následovat Ježíše Krista. Ježíš nás vyvádí do světa, do prostředí, ve kterém žijeme a ukazuje nám dobrou pastvu, tedy čím máme krmit svou duši, kde hledat pravdu života. Ježíš jde před námi a my jej máme následovat svým životem.

Skrze Ježíše budeme moci vcházet i vycházet. Vcházet do ovčince znamená přebývat s těmi, kteří věří v Krista, společně sdílet svou víru a především být s Ježíšem v intimitě svého srdce. Posílení jeho přítomností v osobní modlitbě pak budeme moci vycházet do světa, do našeho prostředí, ve kterém žijeme, aniž bychom ztratili blízkost Ježíšovu. Ve světě se máme držet blízko Ježíše, abychom slyšeli jeho hlas.


Pane Ježíši, děkuji Ti za dar tvého povolání,

Za milost tvé blízkosti v hloubce mého srdce

a i za tvou blízkost ve všech okolnostech mého života.

Dej, ať ti naslouchám, rozeznávám tvůj hlas

a ať také žiji podle tvého slova.

Ty mě pak přivedeš na dobrou pastvu pro mou duši,

daruješ mi své Tělo jako pokrm věčného života.

Děj, ať si navěky vážím tvé lásky a štědrosti. Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments
Žít svůj život skrze Ježíše Krista

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“

Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“ (Jan 10,1-10)


Ježíš přirovnává sebe nejenom k pastýři ovcí, ale v dnešním evangeliu také ke dveřím, skrze které se k ovcím vchází. Má na mysli budoucnost své církve, kdy si povolá za pastýře svého stáda své apoštoly a jejich nástupce.

Ti, kteří chtějí vést věřící podle svých nauk, bez vztahu k pravdě, kterou je Ježíš Kristus, jsou podle slov Ježíše lupiči a zloději. To se bohužel děje v celé historii církve a děje se to i dnes. Kolik teologů se snažilo a snaží vnášet do Ježíšova učení své vlastní názory a pohled na morálku. Smutným příkladem je i nedávné zveřejnění dokumentu ohledně žehnání homosexuálních vztahů nebo žehnání vztahům cizoložným.

Ježíš je dobrý pastýř a povolává apoštoly a jejich nástupce, aby byli pastýřem podle jeho Srdce. Tito pastýři mají mít stejný hlas, jako Kristus. To znamená, že kněží, biskupové i papež mají hlásat Ježíše Krista a jeho slova. Nebudou hlásat líbivé nauky podle svých vlastních představ, nebo podle toho, co je poplatné názorům dnešní doby. Ovečky rozeznají hlas dobrého pastýře a za cizím nepůjdou.

Ježíš zná každého z nás. Volá nás jménem a vyvádí nás na pastvu.To znamená, že všichni máme nějaké životní povolání a v něm máme následovat Ježíše Krista. Ježíš nás vyvádí do světa, do prostředí, ve kterém žijeme a ukazuje nám dobrou pastvu, tedy čím máme krmit svou duši, kde hledat pravdu života. Ježíš jde před námi a my jej máme následovat svým životem.

Skrze Ježíše budeme moci vcházet i vycházet. Vcházet do ovčince znamená přebývat s těmi, kteří věří v Krista, společně sdílet svou víru a především být s Ježíšem v intimitě svého srdce. Posílení jeho přítomností v osobní modlitbě pak budeme moci vycházet do světa, do našeho prostředí, ve kterém žijeme, aniž bychom ztratili blízkost Ježíšovu. Ve světě se máme držet blízko Ježíše, abychom slyšeli jeho hlas.


Pane Ježíši, děkuji Ti za dar tvého povolání,

Za milost tvé blízkosti v hloubce mého srdce

a i za tvou blízkost ve všech okolnostech mého života.

Dej, ať ti naslouchám, rozeznávám tvůj hlas

a ať také žiji podle tvého slova.

Ty mě pak přivedeš na dobrou pastvu pro mou duši,

daruješ mi své Tělo jako pokrm věčného života.

Děj, ať si navěky vážím tvé lásky a štědrosti. Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments

Webmisie redemptoristé © 2022

shlédnuto: 49
0
Budeme rádi za Vaše názory, prosím napište komentářx