Vykročit za Ježíšem zmrtvýchvstalým

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto:

Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: "Půjdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou."

Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.

Ježíš se jich zeptal: "Dítky, nemáte něco k jídlu?"

Odpověděli mu: "Nemáme."

On jim řekl: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete."

Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "Pán je to!"

Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty - byl totiž oblečen jen nalehko - a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí - nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb.

Ježíš jim řekl: "Přineste několik ryb, které jste právě chytili."

Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla.

Ježíš je vyzval: "Pojďte snídat!"

Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi!" Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání. (Jan 21,1-14)


Setkání s Ježíšem zmrtvýchvstalým u Tiberiadského moře se velmi podobá situaci, kdy Ježíš povolal své učedníky, kdy rybářům, každému zvlášť -  Petrovi, Ondřejovi, Jakubovi a Janovi řekl: "Pojď za mnou!" Tehdy Petr na Kristovo slovo zajel rybářskou lodí na hlubinu a znovu hodil sítě, i když po celou noc nic nechytili. Pod množstvím ryb se tehdy sítě téměř trhaly. Něco podobného se stalo i při setkání s Ježíšem zmrtvýchvstalým.

Ježíš nechtěl, aby Petr se svými druhy zůstal u rybaření. Připomenul mu prvotní povolání, kdy mu řekl: "Ode dneška budeš lovit lidi."

U ohně Ježíš připravil rybu a chléb. Učedníci přinesli ryby, které ulovili na Ježíšův podnět. Ježíš zmrtvýchvstalý vytváří společenství těch, kteří se navzájem obdarovávají. Lidé vždy mohou přinést to, co je Božím darem. A Bůh sám je největším darem ve společenství těch, kteří si navzájem pomáhají.


Rozpomeňme se na okamžiky, na období a čas, kdy jsme zachytili Boží volání. Kdy nám Bůh prohluboval naši víru. Kdy si nás zachytil nad propastí a přitáhl k sobě. Poděkujme každý sám za sebe za neustálý sled Božích darů, které ve všednosti života už ani nevnímáme. Poděkujme nejvíce za dar nového povolání vykročit za Ježíšem zmrtvýchvstalým a za milost objevování toho, co pro nás jeho vzkříšení znamená.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments
Vykročit za Ježíšem zmrtvýchvstalým

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto:

Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: "Půjdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou."

Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.

Ježíš se jich zeptal: "Dítky, nemáte něco k jídlu?"

Odpověděli mu: "Nemáme."

On jim řekl: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete."

Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: "Pán je to!"

Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty - byl totiž oblečen jen nalehko - a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí - nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb.

Ježíš jim řekl: "Přineste několik ryb, které jste právě chytili."

Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla.

Ježíš je vyzval: "Pojďte snídat!"

Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi!" Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání. (Jan 21,1-14)


Setkání s Ježíšem zmrtvýchvstalým u Tiberiadského moře se velmi podobá situaci, kdy Ježíš povolal své učedníky, kdy rybářům, každému zvlášť -  Petrovi, Ondřejovi, Jakubovi a Janovi řekl: "Pojď za mnou!" Tehdy Petr na Kristovo slovo zajel rybářskou lodí na hlubinu a znovu hodil sítě, i když po celou noc nic nechytili. Pod množstvím ryb se tehdy sítě téměř trhaly. Něco podobného se stalo i při setkání s Ježíšem zmrtvýchvstalým.

Ježíš nechtěl, aby Petr se svými druhy zůstal u rybaření. Připomenul mu prvotní povolání, kdy mu řekl: "Ode dneška budeš lovit lidi."

U ohně Ježíš připravil rybu a chléb. Učedníci přinesli ryby, které ulovili na Ježíšův podnět. Ježíš zmrtvýchvstalý vytváří společenství těch, kteří se navzájem obdarovávají. Lidé vždy mohou přinést to, co je Božím darem. A Bůh sám je největším darem ve společenství těch, kteří si navzájem pomáhají.


Rozpomeňme se na okamžiky, na období a čas, kdy jsme zachytili Boží volání. Kdy nám Bůh prohluboval naši víru. Kdy si nás zachytil nad propastí a přitáhl k sobě. Poděkujme každý sám za sebe za neustálý sled Božích darů, které ve všednosti života už ani nevnímáme. Poděkujme nejvíce za dar nového povolání vykročit za Ježíšem zmrtvýchvstalým a za milost objevování toho, co pro nás jeho vzkříšení znamená.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments

Webmisie redemptoristé © 2022

shlédnuto: 134
0
Budeme rádi za Vaše názory, prosím napište komentářx