Sloužit druhým v pokoře srdce

Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: "Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy na ulicích, a když jim lidé říkají `mistře'. Vy však si nedávejte říkat `mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." (Mt 23,1-12)

Pán Ježíš ví, jak rychle dokážeme Boží věci, prostor posvátna, dokonce i Boží přítomnost zneuctít svou pýchou. Dobře zná slabost lidské přirozenosti. Sám byl pokoušen ďáblem, aby svou božskou moc využíval ke svému prospěchu a svévolně si dělal, co chce - bez zřetele na vůli Otcovu. Nejhorším druhem pýchy je ta náboženská. Nejdrzejší manipulací je překroucení Božího slova. A tím nejhorším překroucením Božího slova je, když člověk Boží slovo hlásá, ale podle něj nežije. Nejde tady jenom o kněze, ale o každého věřícího, i když na knězi je to více vidět.

Pane Ježíši, prosím, uzdrav nás od jakékoli formy pýchy.

Dej nám ducha radostné pokorné služby!

Ať se nevyvyšujeme svými dary, které máme od tebe.

Ty  jsi Bůh a nikdy ses nevyvyšoval. Svou slávu máš od svého Otce.

Ty buď naší slávou i odměnou. Amen. 

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments
Sloužit druhým v pokoře srdce

Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: "Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy na ulicích, a když jim lidé říkají `mistře'. Vy však si nedávejte říkat `mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." (Mt 23,1-12)

Pán Ježíš ví, jak rychle dokážeme Boží věci, prostor posvátna, dokonce i Boží přítomnost zneuctít svou pýchou. Dobře zná slabost lidské přirozenosti. Sám byl pokoušen ďáblem, aby svou božskou moc využíval ke svému prospěchu a svévolně si dělal, co chce - bez zřetele na vůli Otcovu. Nejhorším druhem pýchy je ta náboženská. Nejdrzejší manipulací je překroucení Božího slova. A tím nejhorším překroucením Božího slova je, když člověk Boží slovo hlásá, ale podle něj nežije. Nejde tady jenom o kněze, ale o každého věřícího, i když na knězi je to více vidět.

Pane Ježíši, prosím, uzdrav nás od jakékoli formy pýchy.

Dej nám ducha radostné pokorné služby!

Ať se nevyvyšujeme svými dary, které máme od tebe.

Ty  jsi Bůh a nikdy ses nevyvyšoval. Svou slávu máš od svého Otce.

Ty buď naší slávou i odměnou. Amen. 

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments

Webmisie redemptoristé © 2022

shlédnuto: 132
0
Budeme rádi za Vaše názory, prosím napište komentářx