Láska k Bohu

Když se Ježíš ukázal svým učedníkům a posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra:

"Šimone, synu Janův, miluješ mě více než ti zde?"

Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě miluji."

Ježíš mu řekl: "Pas mé beránky."

Podruhé se ho zeptal: "Šimone, synu Janův, miluješ mě?"

Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě miluji."

Ježíš mu řekl: "Pas moje ovce."

Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, miluješ mě?"

Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: "Miluješ mě?", a odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno - ty víš, že tě miluji!"

Ježíš mu řekl: "Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš."

To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: "Následuj mě!" (Jan 21,15-19)


Pán Ježíš klade Petrovi stěžejní otázku, která vystihuje podstatu našeho náboženství a jeho důsledky v praxi. Ježíš se ptá Petra, jak je to s jeho láskou k němu. Petr, který třikrát zapřel Krista, v bolestném vědomí své hříšnosti a selhání odpovídá Pánu v pokoře srdce a vyznává svou malou lásku. Ježíš na základě Petrova vyznání svěřuje svému učedníku poslání. Povolává ho k tomu, aby se staral o jeho drahé a vedl je v této lásce k Bohu. Petrovo poznání Kristovy lásky, hlubokého Ježíšova milosrdenství je základem jeho péče o Boží děti. V tomto milosrdenství se má starat o ty, kteří jsou hříšní a má jim zprostředkovat nezničitelnou Boží lásku a stejné Boží pozvání k lásce, kterou zakusil on.

Ještě jednou si přečtěme dnešní evangelium. Místo Petra vložme do Ježíšova slova naše jméno, naše vyznání lásky s vědomím, co všechno nám Kristus odpustil. Uvědomme si, že Kristovy ovečky jsou zvláště naši nejbližší, kterým máme zpřítomnit Kristovu odpouštějící, plně přijímající a obětující se lásku.

Touto láskou je Duch svatý, proto ho poprosme:


Duchu svatý,

Rač světlo v mysli rozžehnout,

vlij  do srdcí nám lásky proud,

našeho těla slabosti

zhoj silou svojí milosti.

Dál nepřítele zapuzuj

a duši pokoj uděluj,

ať vždycky pod tvým vedením

vyhnem se vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát

a Syna jeho milovat

a v tebe, Duchu svatý, zas

důvěřovati v každý čas.

Zněj Bohu Otci píseň chval

i Synu, který zmrtvých vstal,

též Duchu, dárci radosti,

zněj chvála celou věčností.

Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments
Láska k Bohu

Když se Ježíš ukázal svým učedníkům a posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra:

"Šimone, synu Janův, miluješ mě více než ti zde?"

Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě miluji."

Ježíš mu řekl: "Pas mé beránky."

Podruhé se ho zeptal: "Šimone, synu Janův, miluješ mě?"

Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě miluji."

Ježíš mu řekl: "Pas moje ovce."

Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, miluješ mě?"

Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: "Miluješ mě?", a odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno - ty víš, že tě miluji!"

Ježíš mu řekl: "Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš."

To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: "Následuj mě!" (Jan 21,15-19)


Pán Ježíš klade Petrovi stěžejní otázku, která vystihuje podstatu našeho náboženství a jeho důsledky v praxi. Ježíš se ptá Petra, jak je to s jeho láskou k němu. Petr, který třikrát zapřel Krista, v bolestném vědomí své hříšnosti a selhání odpovídá Pánu v pokoře srdce a vyznává svou malou lásku. Ježíš na základě Petrova vyznání svěřuje svému učedníku poslání. Povolává ho k tomu, aby se staral o jeho drahé a vedl je v této lásce k Bohu. Petrovo poznání Kristovy lásky, hlubokého Ježíšova milosrdenství je základem jeho péče o Boží děti. V tomto milosrdenství se má starat o ty, kteří jsou hříšní a má jim zprostředkovat nezničitelnou Boží lásku a stejné Boží pozvání k lásce, kterou zakusil on.

Ještě jednou si přečtěme dnešní evangelium. Místo Petra vložme do Ježíšova slova naše jméno, naše vyznání lásky s vědomím, co všechno nám Kristus odpustil. Uvědomme si, že Kristovy ovečky jsou zvláště naši nejbližší, kterým máme zpřítomnit Kristovu odpouštějící, plně přijímající a obětující se lásku.

Touto láskou je Duch svatý, proto ho poprosme:


Duchu svatý,

Rač světlo v mysli rozžehnout,

vlij  do srdcí nám lásky proud,

našeho těla slabosti

zhoj silou svojí milosti.

Dál nepřítele zapuzuj

a duši pokoj uděluj,

ať vždycky pod tvým vedením

vyhnem se vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát

a Syna jeho milovat

a v tebe, Duchu svatý, zas

důvěřovati v každý čas.

Zněj Bohu Otci píseň chval

i Synu, který zmrtvých vstal,

též Duchu, dárci radosti,

zněj chvála celou věčností.

Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments

Webmisie redemptoristé © 2022

shlédnuto: 125
0
Budeme rádi za Vaše názory, prosím napište komentářx