Ježíš dává věčný život v eucharistii

Ježíš řekl zástupům: "Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte. Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu, protože jsem sestoupil z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A to je vůle toho, který mě poslal: abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce: aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den." (Jan 6,35-40)


V atmosféře setkání s Ježíšem zmrtvýchvstalým se můžeme opřít o slovo věčného Božího Syna, který nám sděluje pravdu. Vnímejme každé slovo, které on sám mluví o mši svaté, o Eucharistii. Přijměme toto slovo tak, jak je, pro svůj život. Je to slovo Ježíše zmrtvýchvstalého o našem vzkříšení, o naší věčnosti.

"Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."


Pane Ježíši, mé nitro má hlad a může ho nasytit jenom nekonečné dobro, nekonečné milosrdenství, nekonečné odpuštění, nekonečné smíření, nekončící život, úplná láska, nekonečný pokoj. Přijď jako chléb života do mého nitra, uzdrav ve mně všechno, co je nemocné. Především mi utvoř srdce, ať je naplněno tvým životem, tvou láskou, ať tak miluji druhé lidi, jak sis je zamiloval ty.

Pane, pokorný vládce věčnosti, přicházím k tobě s vírou, že mě podle svého slova neodmítneš, že mě zcela přijmeš a obdaruješ milostí, abych tě přijal ve svobodě srdce. Pane, nechci se ti ztratit, ale chci, abys mi daroval věčný život.

Dej mi trpělivé a milosrdné srdce, milost rozeznat tvůj hlas ve své přirozenosti, v mých bližních a především v evangeliu a Eucharistii. Chci tě vidět zrakem víry, důvěry, a také chci plnit tvou vůli. Prosím tě o milost završení mé životní poutě vzkříšením k životu věčnému. Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments
Ježíš dává věčný život v eucharistii

Ježíš řekl zástupům: "Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte. Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu, protože jsem sestoupil z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A to je vůle toho, který mě poslal: abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce: aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den." (Jan 6,35-40)


V atmosféře setkání s Ježíšem zmrtvýchvstalým se můžeme opřít o slovo věčného Božího Syna, který nám sděluje pravdu. Vnímejme každé slovo, které on sám mluví o mši svaté, o Eucharistii. Přijměme toto slovo tak, jak je, pro svůj život. Je to slovo Ježíše zmrtvýchvstalého o našem vzkříšení, o naší věčnosti.

"Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."


Pane Ježíši, mé nitro má hlad a může ho nasytit jenom nekonečné dobro, nekonečné milosrdenství, nekonečné odpuštění, nekonečné smíření, nekončící život, úplná láska, nekonečný pokoj. Přijď jako chléb života do mého nitra, uzdrav ve mně všechno, co je nemocné. Především mi utvoř srdce, ať je naplněno tvým životem, tvou láskou, ať tak miluji druhé lidi, jak sis je zamiloval ty.

Pane, pokorný vládce věčnosti, přicházím k tobě s vírou, že mě podle svého slova neodmítneš, že mě zcela přijmeš a obdaruješ milostí, abych tě přijal ve svobodě srdce. Pane, nechci se ti ztratit, ale chci, abys mi daroval věčný život.

Dej mi trpělivé a milosrdné srdce, milost rozeznat tvůj hlas ve své přirozenosti, v mých bližních a především v evangeliu a Eucharistii. Chci tě vidět zrakem víry, důvěry, a také chci plnit tvou vůli. Prosím tě o milost završení mé životní poutě vzkříšením k životu věčnému. Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments

Webmisie redemptoristé © 2022

shlédnuto: 86
0
Budeme rádi za Vaše názory, prosím napište komentářx