Jméno autora:redakce webmisie

Farní misie „ad intra“ ve farnosti Březnice u Příbrami

Článek paní Ing. Bc. Marie Hrdinové, přímé účastnice misií, které zrealizovali redemptoristé P. Jozef Novák, P. Jan Kuník, P. Beneš a laičtí spolupracovníci, zvláště misijní spolupracovník  Josef Koleňák z Krhovic a mládež z Příbramska a okolí. U hlavního vchodu do březnického kostela sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského je umístěn misijní kříž opatřený štítkem s textem připomínajícím misie v roce 1931. Informace o […]

Farní misie „ad intra“ ve farnosti Březnice u Příbrami Read More »

Adventní kalendář ze Svaté Hory

Na každý den adventu můžeme nalézt kulturní, hudební i duchovní podněty k prožívání adventní doby. Redemptoristé ze Svaté Hory spolupracují na projektu “Svatohorský adventní kalendář”, který vznikl díky pracovnímu nasazení GymTV Příbram (zejména PhDr. Josefa Fryše), která pořídila a zpracovala všechny videozáznamy. Na vytvoření kalendáře se podíleli i další laičtí spolupracovníci, kterým patří velký dík

Adventní kalendář ze Svaté Hory Read More »

Doživotní sliby, jáhenské a kněžské svěcení redemptoristů

Naše provincie redemptoristů Bratislava-Praha má dva nové jáhny a jednoho novokněze. Z rukou banskobystrického biskupa Mons. Mariána Chovanca přijali o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 2023 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie jáhenské svěcení Pavel Hudousek CSsR a Lukáš Michalovič CSsR; jáhen Stanislav Marcin CSsR byl vysvěcen na kněze. Bratr Pavel Hudousek složil v

Doživotní sliby, jáhenské a kněžské svěcení redemptoristů Read More »

Dušičkové zamyšlení

Církev dělíme na putující, trpící a oslavenou. Na začátku listopadu jsme oslavovali církev oslavenou, dnes si připomínáme církev trpící, tedy ty, kteří v očistci ještě s velkou touhou čekají na své konečné spojení s Bohem, Bohem nekonečně milujícím a krásným. Duše v očistci, duše našich příbuzných a přátel, jistě s velkým očekáváním touží po našich

Dušičkové zamyšlení Read More »

Blahořečení našich redemptoristických mučedníků z Madridu

V sobotu 22. října se uskuteční blahořečení 12 redemptoristických mučedníků umučených v Madridu v roce 1936. Patří ke dvěma komunitám, které v té době měla Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele v hlavním městě Španělska (Santuario del Perpetuo Socorro v Chamberí) pod vedením pátra Vicenteho Renuncia Toribia. Beatifikace se uskuteční v katedrále Almudena v 11:00 a bude jí

Blahořečení našich redemptoristických mučedníků z Madridu Read More »

Neposkvrněné srdce Panny Marie

Po velkých slavnostech seslání Ducha svatého, Nejsvětější Trojice, Božího Těla a Nejsvětějšího srdce Ježíšova, nám moudrost liturgie nabízí ke kontemplaci Neposkvrněné srdce Panny Marie. Srdce Ježíšovo je ovinuté trním bolesti, bolesti našich hříchů, které ho zraňují a zarmucují. Srdce Panny Marie je probodené mečem bolesti, bolesti nad utrpením svého Syna a zlobou nás lidí. Obě

Neposkvrněné srdce Panny Marie Read More »