Farní misie „ad intra“ ve farnosti Březnice u Příbrami

Článek paní Ing. Bc. Marie Hrdinové, přímé účastnice misií, které zrealizovali redemptoristé P. Jozef Novák, P. Jan Kuník, P. Beneš a laičtí spolupracovníci, zvláště misijní spolupracovník  Josef Koleňák z Krhovic a mládež z Příbramska a okolí.

U hlavního vchodu do březnického kostela sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského je umístěn misijní kříž opatřený štítkem s textem připomínajícím misie v roce 1931. Informace o nich jsou také zaznamenány ve farní kronice. V neděli 21. dubna 2024 byl po 93 letech slavnostně požehnán další, nově zhotovený, misijní kříž. I ten bude připomínat významnou farní událost.

Duchovní správce farností spravovaných z Březnice, P. Jozef Gumenický, přišel na podzim roku 2023 s myšlenkou uspořádat ve spolupráci s Kongregací Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristy – farní misie. Po domluvě byly naplánovány na třetí velikonoční týden od 14. do 21. dubna. Do příprav se zapojili nejen farníci z Březnice, ale i z farností Mirovice, Tochovice, Chraštice a širokého okolí.

Týdenní program byl zahájen v neděli 14. dubna mší svatou pro všechny farnosti, po které následovalo příjemné posezení u kávy a čaje s redemptoristy ve farní zahradě. Farníci uvítali možnost bližšího seznámení s P. Jozefem Novákem a P. Janem Kuníkem. Příjemnou atmosféru setkání podpořilo i teplé jarní počasí, naplno kvetoucí jabloně a barevné tulipánové záhony. Nedělní podvečer byl věnován dvěma odděleným pobožnostem, od 16 hodin pro ženy a od 18 hodin pro muže.

Farníci se od pondělí do středy scházeli na slaveních mše svaté s misijním kázáním na témata Hřích, Obrácení, Ježíš – dárce života.  Po mších následovaly diskusní posezení na faře s otci redemptoristy, ke kterým se připojil spolubratr P. Petr Beneš, který také moderoval dvě diskuse na téma Posmrtný život a Církev.

Středeční a čtvrteční dopoledne využil misijní tým k návštěvě seniorů v domácnostech a v domovech pro seniory v Březnici a v Mirovicích, kde s obyvateli slavil eucharistii a zájemcům udělil svátost nemocných.

Ve čtvrtek dopoledne společně udělili svátost nemocných dalším zájemcům z farností a večer se konala eucharistická slavnost s adorací. Při páteční mši svaté s tematickým kázáním o lásce obnovilo celkem 15 manželských párů své manželské sliby. Následovala modlitba chval, kterou hudebně doprovázeli mladí lidé z březnické farnosti a okolí.

Dopolední program v sobotu byl určen pro děti, večerní kázání bylo věnováno Panně Marii – Matce ustavičné pomoci. Po celý týden měli zájemci možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Slavnostním vyvrcholením farních misií „ad intra“ – „dovnitř“ byla hojně navštívená nedělní mše svatá s požehnáním misijního kříže. V úvodu autor návrhu MgA. Jan Brotánek ze Sedlice popsal přítomným svou ideu, podle které kříž navrhl. Vyzdvihl slovo Trojice, které se pokusil ztvárnit ve svém díle. Břevno z dubového dřeva nese symbolicky znázorněné Kristovo tělo, které je tvořeno třemi vrstvami smrkových desek. Každá deska je slisována také ze tří vrstev materiálu. Trojice představuje živý vztah lásky Otce, Syna a Ducha Svatého a Boží nekonečnost, která zahrnuje i naše vztahy, propojené v mezifarním společenství. Kovové svorníky desek jsou umístěny v místech Kristových ran. Kříž dotváří nápis MISIE 2024 a logo březnické farnosti.

Na závěr mše svaté poděkoval duchovní správce P. Jozef Gumenický nejen všem, kteří se aktivně zapojili do příprav a průběhu misijního týdne, ale i všem kteří svojí přítomností na bohoslužbách i na misijních setkáních pomohli rozvíjet společenství březnického farního regionu a pozval všechny účastníky k závěrečnému rozloučení s otci misionáři ve farním sále.

„Na začátku byla myšlenka, nápad. Děkujeme vám, otče Jozefe, že jste ji dál rozvíjel a podařilo se Vám do našeho farního společenství pozvat misionáře, kteří nás povzbudili ve víře. Děkujeme i vám, otcové redemptoristé, že jste nám předali sílu být místem křesťanského svědectví našemu okolí a předávat svědectví své víry a naděje,“ uvedla zástupkyně všech farníků při závěrečném poděkování.

Nový misijní kříž bude trvale umístěn na chodbě do sakristie a farních prostor, aby všem procházejícím připomínal dubnové misie roku 2024.

Zpracovala: Ing. Bc. Marie Hrdinová

Galerii z misií si můžete prohlížet ZDE

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments
Farní misie „ad intra“ ve farnosti Březnice u Příbrami

Článek paní Ing. Bc. Marie Hrdinové, přímé účastnice misií, které zrealizovali redemptoristé P. Jozef Novák, P. Jan Kuník, P. Beneš a laičtí spolupracovníci, zvláště misijní spolupracovník  Josef Koleňák z Krhovic a mládež z Příbramska a okolí.

U hlavního vchodu do březnického kostela sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského je umístěn misijní kříž opatřený štítkem s textem připomínajícím misie v roce 1931. Informace o nich jsou také zaznamenány ve farní kronice. V neděli 21. dubna 2024 byl po 93 letech slavnostně požehnán další, nově zhotovený, misijní kříž. I ten bude připomínat významnou farní událost.

Duchovní správce farností spravovaných z Březnice, P. Jozef Gumenický, přišel na podzim roku 2023 s myšlenkou uspořádat ve spolupráci s Kongregací Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristy – farní misie. Po domluvě byly naplánovány na třetí velikonoční týden od 14. do 21. dubna. Do příprav se zapojili nejen farníci z Březnice, ale i z farností Mirovice, Tochovice, Chraštice a širokého okolí.

Týdenní program byl zahájen v neděli 14. dubna mší svatou pro všechny farnosti, po které následovalo příjemné posezení u kávy a čaje s redemptoristy ve farní zahradě. Farníci uvítali možnost bližšího seznámení s P. Jozefem Novákem a P. Janem Kuníkem. Příjemnou atmosféru setkání podpořilo i teplé jarní počasí, naplno kvetoucí jabloně a barevné tulipánové záhony. Nedělní podvečer byl věnován dvěma odděleným pobožnostem, od 16 hodin pro ženy a od 18 hodin pro muže.

Farníci se od pondělí do středy scházeli na slaveních mše svaté s misijním kázáním na témata Hřích, Obrácení, Ježíš – dárce života.  Po mších následovaly diskusní posezení na faře s otci redemptoristy, ke kterým se připojil spolubratr P. Petr Beneš, který také moderoval dvě diskuse na téma Posmrtný život a Církev.

Středeční a čtvrteční dopoledne využil misijní tým k návštěvě seniorů v domácnostech a v domovech pro seniory v Březnici a v Mirovicích, kde s obyvateli slavil eucharistii a zájemcům udělil svátost nemocných.

Ve čtvrtek dopoledne společně udělili svátost nemocných dalším zájemcům z farností a večer se konala eucharistická slavnost s adorací. Při páteční mši svaté s tematickým kázáním o lásce obnovilo celkem 15 manželských párů své manželské sliby. Následovala modlitba chval, kterou hudebně doprovázeli mladí lidé z březnické farnosti a okolí.

Dopolední program v sobotu byl určen pro děti, večerní kázání bylo věnováno Panně Marii – Matce ustavičné pomoci. Po celý týden měli zájemci možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Slavnostním vyvrcholením farních misií „ad intra“ – „dovnitř“ byla hojně navštívená nedělní mše svatá s požehnáním misijního kříže. V úvodu autor návrhu MgA. Jan Brotánek ze Sedlice popsal přítomným svou ideu, podle které kříž navrhl. Vyzdvihl slovo Trojice, které se pokusil ztvárnit ve svém díle. Břevno z dubového dřeva nese symbolicky znázorněné Kristovo tělo, které je tvořeno třemi vrstvami smrkových desek. Každá deska je slisována také ze tří vrstev materiálu. Trojice představuje živý vztah lásky Otce, Syna a Ducha Svatého a Boží nekonečnost, která zahrnuje i naše vztahy, propojené v mezifarním společenství. Kovové svorníky desek jsou umístěny v místech Kristových ran. Kříž dotváří nápis MISIE 2024 a logo březnické farnosti.

Na závěr mše svaté poděkoval duchovní správce P. Jozef Gumenický nejen všem, kteří se aktivně zapojili do příprav a průběhu misijního týdne, ale i všem kteří svojí přítomností na bohoslužbách i na misijních setkáních pomohli rozvíjet společenství březnického farního regionu a pozval všechny účastníky k závěrečnému rozloučení s otci misionáři ve farním sále.

„Na začátku byla myšlenka, nápad. Děkujeme vám, otče Jozefe, že jste ji dál rozvíjel a podařilo se Vám do našeho farního společenství pozvat misionáře, kteří nás povzbudili ve víře. Děkujeme i vám, otcové redemptoristé, že jste nám předali sílu být místem křesťanského svědectví našemu okolí a předávat svědectví své víry a naděje,“ uvedla zástupkyně všech farníků při závěrečném poděkování.

Nový misijní kříž bude trvale umístěn na chodbě do sakristie a farních prostor, aby všem procházejícím připomínal dubnové misie roku 2024.

Zpracovala: Ing. Bc. Marie Hrdinová

Galerii z misií si můžete prohlížet ZDE

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments

Webmisie redemptoristé © 2022

shlédnuto: 85
0
Budeme rádi za Vaše názory, prosím napište komentářx