Víra jako život podle Boží vůle

Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´ A tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.'

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl základy na skále.

Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký." Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením; neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci. (Mt 7,21-29)


Ke spáse naší duše nestačí "chodit do kostela", prohlubovat si vědomosti o naší víře, mluvit o tom, co bychom měli žít.  Nestačí Bohu "vyznávat lásku", aniž by za tím nestál jasný životní postoj a uskutečnění Boží touhy. Tato skutečnost vyžaduje vnitřní proměnu, obrácení srdce, protože ve snaze plnit Boží vůli narážíme na své egoismy, představy a názory, které se s těmi Božími často neshodují.

Víra kromě jiného také znamená přijetí Božího pohledu do svého vidění věcí a snaha tuto Boží vůli upřednostnit a uskutečnit. Souvisí to s tím, že se vzdáváme své vize, abychom udělali prostor pro tu Boží. To je nejtěžší i nejkrásnější askeze našeho života. Tím také získáváme zkušenost s prožíváním světla, svobody, radosti a života, který je v samotném Bohu.

Také je velký rozdíl "mluvit o Bohu", dělat "Boží věci" a skutečně být s Bohem. To, že navenek konáme dobro, děláme velké skutky, ještě neznamená, že je děláme s Bohem, pro něj a pro bližní. Pýcha se totiž může vkrást především do každého dobra, které konáme a tak znehodnotí všechno.


Pane Ježíši, potřebuji tvou pomoc!

Přijď a obrať mé srdce k tobě!

Přijď Duchu svatý a spal vichrem své lásky

vše, co mě zdržuje na cestě věčného života.

Nebeský Otče, obdaruj mě láskou k tobě!

Dej mi srdce milující člověka. Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments
Víra jako život podle Boží vůle

Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´ A tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.'

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl základy na skále.

Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký." Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením; neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci. (Mt 7,21-29)


Ke spáse naší duše nestačí "chodit do kostela", prohlubovat si vědomosti o naší víře, mluvit o tom, co bychom měli žít.  Nestačí Bohu "vyznávat lásku", aniž by za tím nestál jasný životní postoj a uskutečnění Boží touhy. Tato skutečnost vyžaduje vnitřní proměnu, obrácení srdce, protože ve snaze plnit Boží vůli narážíme na své egoismy, představy a názory, které se s těmi Božími často neshodují.

Víra kromě jiného také znamená přijetí Božího pohledu do svého vidění věcí a snaha tuto Boží vůli upřednostnit a uskutečnit. Souvisí to s tím, že se vzdáváme své vize, abychom udělali prostor pro tu Boží. To je nejtěžší i nejkrásnější askeze našeho života. Tím také získáváme zkušenost s prožíváním světla, svobody, radosti a života, který je v samotném Bohu.

Také je velký rozdíl "mluvit o Bohu", dělat "Boží věci" a skutečně být s Bohem. To, že navenek konáme dobro, děláme velké skutky, ještě neznamená, že je děláme s Bohem, pro něj a pro bližní. Pýcha se totiž může vkrást především do každého dobra, které konáme a tak znehodnotí všechno.


Pane Ježíši, potřebuji tvou pomoc!

Přijď a obrať mé srdce k tobě!

Přijď Duchu svatý a spal vichrem své lásky

vše, co mě zdržuje na cestě věčného života.

Nebeský Otče, obdaruj mě láskou k tobě!

Dej mi srdce milující člověka. Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments

Webmisie redemptoristé © 2022

shlédnuto: 95
0
Budeme rádi za Vaše názory, prosím napište komentářx