V bdělosti srdce projevujme lásku svým bližním

Ježíš řekl svým učedníkům: "Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Kdo je tedy ten věrný a rozvážný služebník, kterého pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo? Blaze tomu služebníkovi, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá. Amen, pravím vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem.

Je-li však služebník špatný a myslí si: `Můj pán tak hned nepřijde' a začne tlouci své druhy ve službě a hoduje a popíjí s opilci, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší; ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů." (Mt 24,42-51)


Máme k dispozici život, který máme naplnit světlem - láskou k Bohu a k bližním. Pán nás vybízí k bdělosti. Být bdělým znamená vnímat život, slyšet Boží hlas ve svém srdci, naslouchat Boží touze, co si přeje a objevit tak smysl své existence. Je to Boží volání, povolání k životu, co v nás rezonuje a co můžeme zachytit, když máme bdělé srdce.

Bdělost spočívá v "dávání jídla včas" těm, kteří nám jsou svěřeni. Ježíš řekl: "Mým pokrmem je plnit vůli mého Otce." Kristus žije pro svého Otce, pro jeho záměry. Žije přímo z Otcovy lásky. Se svým Otcem vytváří neustále dokonalou jednotu. To, co přijímá od svého Otce, to nám předkládá. Krmí nás svým slovem a živí nás také svým Tělem i Krví v Eucharistii. V Ježíši přijímáme jeho lásku, moc jeho vydanosti na kříži, kterou zlomil veškeré zlo v člověku a zvítězil nad ďáblem.

"Nakrmeni" Kristem máme také dávat pokrm jeho lásky druhým tím, že budeme k nim tak laskaví, tak milosrdní, tak trpěliví a štědří, jako se k nám chová sám Ježíš. Když toto budeme dělat a Pán přijde, přijme nás do svého království.

Využijme dnešní den na radostné hledání toho, co si Pán přeje a celým srdcem to čiňme. Může jít o "velké" maličkosti, které čekají, že je naplníme Kristovou láskou a předáme jako dobrý pokrm našim bližním.


Pane Ježíši, dej mi pozorné a naslouchající srdce,

ať zachytím tvůj hlas, tvou vůli a tvá přání.

Nejdřív mě nasyť tvým odpuštěním, milosrdenstvím

a silou tvé lásky,

abych vyzařoval stejného Ducha,

který proniká tebe i tvého Otce.

Dej, ať poslední den i hodinu

projevuji tuto lásku mým bližním. Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments
V bdělosti srdce projevujme lásku svým bližním

Ježíš řekl svým učedníkům: "Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Kdo je tedy ten věrný a rozvážný služebník, kterého pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo? Blaze tomu služebníkovi, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá. Amen, pravím vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem.

Je-li však služebník špatný a myslí si: `Můj pán tak hned nepřijde' a začne tlouci své druhy ve službě a hoduje a popíjí s opilci, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší; ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů." (Mt 24,42-51)


Máme k dispozici život, který máme naplnit světlem - láskou k Bohu a k bližním. Pán nás vybízí k bdělosti. Být bdělým znamená vnímat život, slyšet Boží hlas ve svém srdci, naslouchat Boží touze, co si přeje a objevit tak smysl své existence. Je to Boží volání, povolání k životu, co v nás rezonuje a co můžeme zachytit, když máme bdělé srdce.

Bdělost spočívá v "dávání jídla včas" těm, kteří nám jsou svěřeni. Ježíš řekl: "Mým pokrmem je plnit vůli mého Otce." Kristus žije pro svého Otce, pro jeho záměry. Žije přímo z Otcovy lásky. Se svým Otcem vytváří neustále dokonalou jednotu. To, co přijímá od svého Otce, to nám předkládá. Krmí nás svým slovem a živí nás také svým Tělem i Krví v Eucharistii. V Ježíši přijímáme jeho lásku, moc jeho vydanosti na kříži, kterou zlomil veškeré zlo v člověku a zvítězil nad ďáblem.

"Nakrmeni" Kristem máme také dávat pokrm jeho lásky druhým tím, že budeme k nim tak laskaví, tak milosrdní, tak trpěliví a štědří, jako se k nám chová sám Ježíš. Když toto budeme dělat a Pán přijde, přijme nás do svého království.

Využijme dnešní den na radostné hledání toho, co si Pán přeje a celým srdcem to čiňme. Může jít o "velké" maličkosti, které čekají, že je naplníme Kristovou láskou a předáme jako dobrý pokrm našim bližním.


Pane Ježíši, dej mi pozorné a naslouchající srdce,

ať zachytím tvůj hlas, tvou vůli a tvá přání.

Nejdřív mě nasyť tvým odpuštěním, milosrdenstvím

a silou tvé lásky,

abych vyzařoval stejného Ducha,

který proniká tebe i tvého Otce.

Dej, ať poslední den i hodinu

projevuji tuto lásku mým bližním. Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments

Webmisie redemptoristé © 2022

shlédnuto: 161
0
Budeme rádi za Vaše názory, prosím napište komentářx