Pane, očisti naše nitro, aby byl čistý i vnějšek

Ježíš řekl: "Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Očišťujete vnějšek číše a mísy, ale uvnitř jsou plné loupeže a nezřízenosti. Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý i vnějšek." (Mt 23,23-26)


My lidé jsme v neustálém pokušení dávat důraz na to, co vyhovuje nám, než na to, co je skutečně důležité - co je opravdovou láskou k Bohu a k bližnímu. V našem tvoření řebříčku hodnot máme přirozenou tendenci zaměřovat se na chyby druhých, které nás znervózňují tím více, čím více se sami prohřešujeme.

Zkusme se ve chvilce ticha zamyslet, na co ve svém životě dáváme důraz, jaké má ve skutečnosti místo náš vztah k Bohu a k tomu, co on nám klade na srdce - spravedlnost, milosrdenství, věrnost.

Věrnost v manželství neobsahuje v sobě jenom věrnost na úrovni sexuální. Celý manželský slib zní:

"Já, (jméno ženicha), odevzdávám se tobě (jméno nevěsty) a přijímám tě za manželku.

Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,

že tě nikdy neopustím

a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.

K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen."

Jak se někdy z původního manželského slibu stane pokrytecká hra na lásku! Co všechno začnou někteří manželé akcentovat po několika letech společného života. Kolik manželů se odvolává na "desátky z máty, z kopru a z kmínu" ve smyslu - ale vždyť pracuji pro rodinu - a nenajde si čas na manželku a děti, i když má k tomu příležitost.

Ženy si také definují lásku po svém a nevidí skutečnost, že láska souvisí také s prostorem, kterým mají obdarovat svého muže k jeho vnitřnímu rozvoji.

Kněží a řeholníci by se měli vrátit k delšímu pobývání před svatostánkem, kde se dějí ty nejdůležitější věci a kde se přímo u zdroje - u Ježíše - čerpá základní síla a moudrost. Jedině ta je pak základem dalšího studia a teologického poznání.

Je pořeba zanechat mnoho našich představ o životě a o vztazích k druhým, abychom přestali "cedit komára, a nepolykali velblouda".​


Pane Ježíši, prosíme, očisti naše nitro

aby byl čistý i náš vnějšek. Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments
Pane, očisti naše nitro, aby byl čistý i vnějšek

Ježíš řekl: "Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Očišťujete vnějšek číše a mísy, ale uvnitř jsou plné loupeže a nezřízenosti. Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý i vnějšek." (Mt 23,23-26)


My lidé jsme v neustálém pokušení dávat důraz na to, co vyhovuje nám, než na to, co je skutečně důležité - co je opravdovou láskou k Bohu a k bližnímu. V našem tvoření řebříčku hodnot máme přirozenou tendenci zaměřovat se na chyby druhých, které nás znervózňují tím více, čím více se sami prohřešujeme.

Zkusme se ve chvilce ticha zamyslet, na co ve svém životě dáváme důraz, jaké má ve skutečnosti místo náš vztah k Bohu a k tomu, co on nám klade na srdce - spravedlnost, milosrdenství, věrnost.

Věrnost v manželství neobsahuje v sobě jenom věrnost na úrovni sexuální. Celý manželský slib zní:

"Já, (jméno ženicha), odevzdávám se tobě (jméno nevěsty) a přijímám tě za manželku.

Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,

že tě nikdy neopustím

a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.

K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen."

Jak se někdy z původního manželského slibu stane pokrytecká hra na lásku! Co všechno začnou někteří manželé akcentovat po několika letech společného života. Kolik manželů se odvolává na "desátky z máty, z kopru a z kmínu" ve smyslu - ale vždyť pracuji pro rodinu - a nenajde si čas na manželku a děti, i když má k tomu příležitost.

Ženy si také definují lásku po svém a nevidí skutečnost, že láska souvisí také s prostorem, kterým mají obdarovat svého muže k jeho vnitřnímu rozvoji.

Kněží a řeholníci by se měli vrátit k delšímu pobývání před svatostánkem, kde se dějí ty nejdůležitější věci a kde se přímo u zdroje - u Ježíše - čerpá základní síla a moudrost. Jedině ta je pak základem dalšího studia a teologického poznání.

Je pořeba zanechat mnoho našich představ o životě a o vztazích k druhým, abychom přestali "cedit komára, a nepolykali velblouda".​


Pane Ježíši, prosíme, očisti naše nitro

aby byl čistý i náš vnějšek. Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments

Webmisie redemptoristé © 2022

shlédnuto: 100
0
Budeme rádi za Vaše názory, prosím napište komentářx