Nechat se uvést do plné pravdy

Ježíš řekl svým učedníkům: "Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí." (Jan 16,12-15)


Být uváděn do plné pravdy není vždy příjemné. Podvědomě se vyhýbáme poznání naší slabosti, našich stinných stránek. Mentalita doby nás žene do perfekcionismu, dokonalosti, preciznosti, výkonnosti a vnějšímu úspěchu. Duch pravdy nás usvědčuje, že potřebujeme Vykupitele - toho, kdo nás vysvobodí z područí našich vlastních degradací. Je to cesta pokory, uznání si vlastních hranic, omezeného poznání, omylů i selhání. Zároveň Duch svatý v nás odhaluje pravdu o dobru, které Bůh do nás vložil. Boží duch nás uvádí do tajemství Boha, jeho milosrdenství, odpuštění, přijetí. Před duchovním zrakem naší duše nám představuje Ježíše Krista, který je naší životní cestou, světlem v temnotách a pravdou našeho života.

V Duchu svatém se budeme moci přijmout i se svými slabostmi a selháním. Totiž Boží duch nám daruje poznání Boha a jeho osvobozující lásky k nám.

Pokud dnes narazíme na nějakou naši chybu, selhání nebo něco, co se nám na sobě nelíbí, poprosme v tu chvíli o dar pravého poznání a dívání se na sebe. Pohlédněme na ty nedostatky v přítomnosti Ježíše. On přes to všechno nás má rád. Vědomí této Kristovy neodvolatelné lásky ať v nás způsobuje radost i velkou vděčnost, ve které budeme přijímat naše nedokonalé a hříšné bližní, zvláště ty, s kterými prožíváme svůj život.


Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám

a navštiv myslí našich chrám,

sestup z nebeské výsosti,

duše nám naplň milostí.

Tys Utěšitel právem zván,

tys dar, jenž Bohem věčným dán,

zdroj živý, plamen, lásky dech,

tys posvěcení myslí všech.

Tys sedmi darů studnice,

prst Otcovy jsi pravice,

tys Bohem přislíbený host,

ty dáváš ústům výmluvnost.

Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments
Nechat se uvést do plné pravdy

Ježíš řekl svým učedníkům: "Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí." (Jan 16,12-15)


Být uváděn do plné pravdy není vždy příjemné. Podvědomě se vyhýbáme poznání naší slabosti, našich stinných stránek. Mentalita doby nás žene do perfekcionismu, dokonalosti, preciznosti, výkonnosti a vnějšímu úspěchu. Duch pravdy nás usvědčuje, že potřebujeme Vykupitele - toho, kdo nás vysvobodí z područí našich vlastních degradací. Je to cesta pokory, uznání si vlastních hranic, omezeného poznání, omylů i selhání. Zároveň Duch svatý v nás odhaluje pravdu o dobru, které Bůh do nás vložil. Boží duch nás uvádí do tajemství Boha, jeho milosrdenství, odpuštění, přijetí. Před duchovním zrakem naší duše nám představuje Ježíše Krista, který je naší životní cestou, světlem v temnotách a pravdou našeho života.

V Duchu svatém se budeme moci přijmout i se svými slabostmi a selháním. Totiž Boží duch nám daruje poznání Boha a jeho osvobozující lásky k nám.

Pokud dnes narazíme na nějakou naši chybu, selhání nebo něco, co se nám na sobě nelíbí, poprosme v tu chvíli o dar pravého poznání a dívání se na sebe. Pohlédněme na ty nedostatky v přítomnosti Ježíše. On přes to všechno nás má rád. Vědomí této Kristovy neodvolatelné lásky ať v nás způsobuje radost i velkou vděčnost, ve které budeme přijímat naše nedokonalé a hříšné bližní, zvláště ty, s kterými prožíváme svůj život.


Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám

a navštiv myslí našich chrám,

sestup z nebeské výsosti,

duše nám naplň milostí.

Tys Utěšitel právem zván,

tys dar, jenž Bohem věčným dán,

zdroj živý, plamen, lásky dech,

tys posvěcení myslí všech.

Tys sedmi darů studnice,

prst Otcovy jsi pravice,

tys Bohem přislíbený host,

ty dáváš ústům výmluvnost.

Amen.

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments

Webmisie redemptoristé © 2022

shlédnuto: 95
0
Budeme rádi za Vaše názory, prosím napište komentářx