Nalomenou třtinu nedolomí

Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí. Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil; ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali - aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: `Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. Vložím na něho svého Ducha. A vyhlásí soud národům. Nebude se přít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů.´ (Mt 12,14-21)


Ježíš je naší nadějí. Náš život může být jakkoli nalomen hříchem, temnotou, bezradností či nepřijetím od druhých. Náš Pán nedolomí třtinu našeho života. On přichází uzdravit naše srdce skrze víru, ve které poznáváme, že nás neodsuzuje ani nepronásleduje. Místo zářící svíce se náš život někdy podobá doutnajícímu knotu. Ale Ježíš nedohasí ty zbytky dobra v nás. Naopak, chce rozdmýchat oheň lásky svého Ducha a touží, aby to, co je nemocné, se uzdravilo; aby to, co je mrtvé a má žít, vstalo jeho mocí z mrtvých.

Boží Syn nás svým postojem učí, abychom v pronásledování, v nesnázích a překážkách života konali dobro. On ve své pokoře už nepřesvědčoval ty, kteří ho nenáviděli. Uzdravoval zlomené na duchu, ty, kteří v něho doufali. Učme se i dnešní den s láskou posloužit druhým i přesto, že budeme prožívat nějaké protivenství, nebo nás bude pronásledovat něco nepříjemného.

Také Ježíše můžeme prosit ve svých potřebách, zvláště když sami vnímáme malou lásku, víru a naději - vždyť on nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot nedohasí.


Pane Ježíši, děkujeme ti za tvou trpělivou lásku. Uzdrav nás, prosíme! Rozjasni svou tvář a dej, ať pocítíme tvé milosrdenství. Ať se k tobě utíkáme ve své hříšnosti, která nás tíží. Ať spočineme ve tvém Srdci a nasloucháme ti, jak máme žít. Dej nám do srdce svého Ducha, ať zlo překonáváme láskou. Amen. 

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments
Nalomenou třtinu nedolomí

Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí. Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil; ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali - aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: `Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. Vložím na něho svého Ducha. A vyhlásí soud národům. Nebude se přít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů.´ (Mt 12,14-21)


Ježíš je naší nadějí. Náš život může být jakkoli nalomen hříchem, temnotou, bezradností či nepřijetím od druhých. Náš Pán nedolomí třtinu našeho života. On přichází uzdravit naše srdce skrze víru, ve které poznáváme, že nás neodsuzuje ani nepronásleduje. Místo zářící svíce se náš život někdy podobá doutnajícímu knotu. Ale Ježíš nedohasí ty zbytky dobra v nás. Naopak, chce rozdmýchat oheň lásky svého Ducha a touží, aby to, co je nemocné, se uzdravilo; aby to, co je mrtvé a má žít, vstalo jeho mocí z mrtvých.

Boží Syn nás svým postojem učí, abychom v pronásledování, v nesnázích a překážkách života konali dobro. On ve své pokoře už nepřesvědčoval ty, kteří ho nenáviděli. Uzdravoval zlomené na duchu, ty, kteří v něho doufali. Učme se i dnešní den s láskou posloužit druhým i přesto, že budeme prožívat nějaké protivenství, nebo nás bude pronásledovat něco nepříjemného.

Také Ježíše můžeme prosit ve svých potřebách, zvláště když sami vnímáme malou lásku, víru a naději - vždyť on nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot nedohasí.


Pane Ježíši, děkujeme ti za tvou trpělivou lásku. Uzdrav nás, prosíme! Rozjasni svou tvář a dej, ať pocítíme tvé milosrdenství. Ať se k tobě utíkáme ve své hříšnosti, která nás tíží. Ať spočineme ve tvém Srdci a nasloucháme ti, jak máme žít. Dej nám do srdce svého Ducha, ať zlo překonáváme láskou. Amen. 

0 0 hlasy
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments

Webmisie redemptoristé © 2022

shlédnuto: 94
0
Budeme rádi za Vaše názory, prosím napište komentářx